Podlen Verkstad

Hatlandsmyro 7  Heiane  Sør

5412 Stord


Telefon

53 40 90 00   mobil  901 63 598

 

 

E-post

post@podlenverkstad.no

Underleveransar

Me har erfaring frå mange prosjekt der våre underleveransar er ein del av eit større produkt:

 

- Delproduksjon og samanstilling til leikeapparat, både i metall, tre og plast.

 

- Pakking av skruar, deler, komponentar, gåveartiklar og liknande til fabrikkar, forlag og industri.

 

- Kapping, boring, skruing, merking og pussing av deler og komponentar til industrielle formål.

 

- Produksjon av matter, puter, sekker og liknande for isolasjon, transport og lagring.

 

- Sying og anna stoffbehandling.

 

Me kan utføre arbeid med produkt og varer innkjøpt av våre kundar. Me kan også stå for både planleggjing, bestilling, innkjøp, alt arbeid og transport. Be om tilbod og forslag. Me gir raske tilbakemeldingar.