Podlen

Podlen Verkstad AS kan tilby papirmakulering for store og små kundar. Me tek imot om lag 40 tonn papir til makulering kvart år, og har derfor god erfaring med slikt arbeid.  Alt papir vert krysskutta og komprimert for vidare resirkulering. 

Ta kontakt med oss for nærare avtale.

Me utfører makulering av papir for næringsliv, det offentlege og private. Transport av papir for makulering skjer i låste trilledunkar.  Me hentar gjerne komplette arkiv for makulering. Ringpermar, plastikkomslag og anna emballasje vert fråskilt hos oss.

Makuleringa skjer på område med avgrensa tilgang. Makuleringsmaskinen krysskuttar papiret til fullstendig uleselege papirbitar, og komprimerer det i kubar, klar for resirkulering.

Ta kontakt for ein makuleringsavtale.  Små og store kvanta. 

Dei siste åra har me makulert opp mot 40 tonn papir pr år. 

Pris pr. kg: kr. 9,50 inkl. mva

 

Ta kontakt for avtale.

Produkt og tenestar
Bestill her!