Podlen

Heile settet (tre kassar i ulik storleik) kr. 1.490,-

Dersom du har ynskje om blomekassar som høver spesielt inn i din hage eller på din terrasse, ta kontakt med oss.

Div. blomekassar

Ta mål, lag ei enkel skisse eller fortel oss korleis du har lyst at blomekassane skal sjå ut. Me lagar etter bestilling.

Me kan laga blomekassar etter mål.

Kontakt oss for bestilling.

Frakt kjem i tillegg.

Produkt og tenestar
Bestill her!