Podlen

Det kan vera kjekt å ha pinnsvin i hagen og då kan det vera lurt å ha eit lite hus som dei kan søkja ly i.

Pinnsvin held borte ein del utøy i hagen vår, t.d. snigle. Orm trivest heller ikkje så godt der det er pinnsvin. Me lagar koselege små hus som pinnsvinet kan bruka som vinterhi.

Ta kontakt for meir informasjon.

Evnt. frakt kjem i tillegg.

Produkt og tenestar
Bestill her!