Podlen

Set hus på varmepumpa di! Flotte varmepumpehus som vernar varmepumpa mot snø, lauv og smuss!

Me sel flotte varmepumpehus som vernar mot:

  • Regn som legg seg på pumpa og frys til
  • Lauv og smuss som hindrar lufgjennomstrøming
  • Snø som kjem inn i pumpa

Huset er tilpassa slik at varmepumpa får tilført nok luft. Det kan lett takas av dersom pumpa treng service. I kuldeperiodar ver avisningstida redusert, noko som fører til at varmeefekkten aukar.

Varmepumpehuset er laga av trykkimpregnert materiale, og vert levert med det du treng av skruar og beslag for montering. Monteringsrettleiing føljer med!

Bestill varmepumpehus hos oss.

Frakt kjem i tillegg.

Ta kontakt for meir informasjon.

Produkt og tenestar
Bestill her!