Podlen
Frode Helland
Dagleg leiar
Øystein Kyvik
Arbeidsleiar Bruktbutikken
Anne Helland Myhre
Arbeidsleiar pakke & service avdeling
Tomas Best
Arbeidsleiar treverkstad
Sindre Hauan
Arbeidsleiar vedavdeling
Anne Ottesen
Sekretær
Gunn-Tove Navjord
Arbeidsleiar vaskeri
Anita S. V. Svensen
Sjåfør og medarbeidar
Postadresse
Podlen Verkstad AS,
Postboks 1339, Heiane, 5406 Stord
Besøksadresse
Hatlandsmyro 7, Heiane, 5412 Stord
Sjå større kart
Produkt og tenestar
Bestill her!