Podlen
Frode Helland
Dagleg leiar
Liv Sivertsen
Arbeidsleiar vaskeri
Øystein Kyvik
Arbeidsleiar vedavdeling
Anne Helland Myhre
Arbeidsleiar pakke & service avdeling
Egil Skorpen
Arbeidsleiar treverkstad
Tordis Lothe
Sekretær
Gunn-Tove Navjord
Reinhaldar og medarbeidar
Anita S. V. Svensen
Sjåfør og medarbeidar
Postadresse
Podlen Verkstad AS,
Postboks 1339, Heiane, 5406 Stord
Besøksadresse
Hatlandsmyro 7, Heiane, 5412 Stord
Sjå større kart
Produkt og tenestar
Bestill her!