Ris eller ros

Me set stor pris på tilbakemeldingar frå våre kundar.

Er du misfornøgd med eit produkt me har levert? Er du ikkje nøygd med vår service? Me vert svært glade for å få ei tilbakemelding om dette, slik at me kan forbetra produktet eller retta på rutinar her hos oss. Ta kontakt!

Send oss ei melding med ros eller ris!

Er du nøgd, sei det vidare.  Er du ikkje nøgd, sei det til oss.

Send oss ei melding med ros eller ris!

Ris eller ros
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.