Papirmakulering

Har du behov for å kvitta deg med dokument som ingen andre skal kunna lesa?

sag-snekkerverksted

25 tonn papir

Kvart år tek me imot om lag 25 tonn papir og makulerer for både små og store kundar. Alt papir vert krysskutta jamføre krav til tryggleiksmakulering. Deretter vert det komprimert for vidare resirkulering.

Avtale med leie av dunk?

Me tilbyr leige av papirdunk med brevslisse og lås. Me hentar og byter ut dunken når den er full. Dersom du ønskjer ein storopprydding i arkivet ditt kan me henta større mengder papir. Du kan òg levera direkte til oss.

Ta kontakt for nærmare avtale!